Generator Wniosków

Generator Wniosków

 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Rzeczpospolita Polska
 • Województwo Kujawsko-pomorskie
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Twoje wnioski

Prymus Pomorza i Kujaw Plus - na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw Plus". Wniosek MUSI być wypełniony z wykorzystaniem adresu e-mail Wnioskodawcy, co wynika z realizacji naboru w oparciu o wykorzystanie korespondencji elektronicznej do Wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat. Wnioskodawca na adres e-mail będzie otrzymywał WAŻNE zawiadomienia.

Wniosek musi zostać utworzony w ramach konta Wnioskodawcy, którym jest rodzic kandydata do stypendium lub sam kandydat, o ile ma ukończone 18 lat.

UWAGA! Można wygenerować tylko jeden wniosek o stypendium dla jednego kandydata

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: https://kujawsko-pomorskie.pl/category/edukacja/prymus-pomorza-i-kujaw-plus/

Wykaz wniosków

Utwórz wniosek

Okres dostępności: od 2024-06-24 do 2024-07-18 godz. 23:59

Regulamin programu stypendialnego "Prymus Pomorza i Kujaw Plus" wraz z załącznikami

Wzory dokumentów

  Kontakt

  Departament Edukacji

  ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

  Prymus Pomorza i Kujaw Plus

  Stopka