Generator Wniosków

Generator Wniosków

 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Rzeczpospolita Polska
 • Województwo Kujawsko-pomorskie
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Regulamin korzystania ze strony internetowej Generatora Wniosków

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Generatora Wniosków („Regulamin”) został wydany przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń („Administrator Serwisu”).
 2. Wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować pod adres e-mail edukacja@kujawsko-pomorskie.pl.
 3. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator Serwisu udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z Generatora Wniosków.
 4. Założenie konta na niniejszej Stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie korzystania z Generatora Wniosków w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla zwiększenia komfortu korzystania z Generatora Wniosków.
 6. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Generatora Wniosków, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jego dostępność.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Generatora Wniosków.
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych w Generatorze Wniosków. Administrator Serwisu nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika z Generatora Wniosków odbywa się na jego własne ryzyko.
 9. Administrator Serwisu jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu. O zmianach treści Regulaminu Administrator Serwisu informuje przez rozesłanie do użytkowników kont wiadomości e-mail z treścią nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem ich w życie. Brak zgody na zmianę treści Regulaminu należy zgłosić Administratorowi Serwisu co wiąże się z całkowitym usunięciem konta wraz z wszelkimi zapisanymi danymi.
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.
 11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Generatora Wniosków, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Data publikacji (wersja nr 2): 15 września 2021 r. - zmiany: uaktualnienie adresu Departamentu
Data publikacji (wersji nr 1): 1 września 2016 r.

Kontakt

Departament Edukacji

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Prymus Pomorza i Kujaw II

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości

Niebo nad Astrobazami

Stopka