Generator Wniosków

Generator Wniosków

 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Rzeczpospolita Polska
 • Województwo Kujawsko-pomorskie
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Twoje wnioski

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Działania FEKP.08.18 Stypendia dla uczniów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wniosek MUSI być wypełniony z wykorzystaniem adresu e-mail Wnioskodawcy, co wynika z realizacji naboru w oparciu o wykorzystanie korespondencji elektronicznej do Wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat. Wnioskodawca na adres e-mail będzie otrzymywał WAŻNE zawiadomienia.

Wniosek musi zostać utworzony w ramach konta Wnioskodawcy, którym jest rodzic kandydata do stypendium lub sam kandydat, o ile ma ukończone 18 lat.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Projektu: https://zawodowetalenty.kujawsko-pomorskie.pl/

Wykaz wniosków

Utwórz wniosek

Możliwość tworzenia nowych wniosków o przyznanie stypendium kończy się wraz z dniem 2 października 2023 r.

Nabór wniosków na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiony 1 września 2024 r.

Regulamin projektu "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"

Wzory dokumentów

  Kontakt

  Departament Edukacji

  ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

  Prymus Pomorza i Kujaw Plus

  Stopka