Generator Wniosków

Generator Wniosków

  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Rzeczpospolita Polska
  • Województwo Kujawsko-pomorskie
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Twoje wnioski

Prymus Pomorza i Kujaw II - na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Działania FEKP.08.18 Stypendia dla uczniów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wniosek MUSI być wypełniony z wykorzystaniem adresu e-mail Wnioskodawcy, co wynika z realizacji naboru w oparciu o wykorzystanie korespondencji elektronicznej do Wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat. Wnioskodawca na adres e-mail będzie otrzymywał WAŻNE zawiadomienia.

Wniosek musi zostać utworzony w ramach konta Wnioskodawcy, którym jest rodzic kandydata do stypendium lub sam kandydat, o ile ma ukończone 18 lat.

UWAGA! Można wygenerować tylko jeden wniosek o stypendium dla jednego kandydata

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Projektu: https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl/

Wykaz wniosków

Utwórz wniosek

Możliwość tworzenia nowych wniosków o przyznanie stypendium kończy się wraz z dniem 2 października 2023 r.

Regulamin projektu "Prymus Pomorza i Kujaw II" wraz z załącznikami

Kontakt

Departament Edukacji

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Prymus Pomorza i Kujaw II

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości

Niebo nad Astrobazami

Stopka