Generator Wniosków

Generator Wniosków

  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Rzeczpospolita Polska
  • Województwo Kujawsko-pomorskie
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekty

Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw II" (rok szkolny 2023/2024)

Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowany w ramach Działania FEKP.08.18 Stypendia dla uczniów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw Plus" (rok szkolny 2023/2024)

Stypendia "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" (rok szkolny 2023/2024)

Stypendia "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Działania FEKP.08.18 Stypendia dla uczniów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

Projekt w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne

Kontakt

Departament Edukacji

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Prymus Pomorza i Kujaw Plus

Stopka