Generator Wniosków

Generator Wniosków

  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Rzeczpospolita Polska
  • Województwo Kujawsko-pomorskie
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekty

Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

Projekt w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Projektu: https://region2.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt

Departament Edukacji

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Prymus Pomorza i Kujaw Plus

Stopka