Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Informacje dla Beneficjentów

 • Innowator-Konkurs wynalazczości

I Konkurs Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

 

Laureaci konkursu

„Innowator – I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego

dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

Zwyciężyło pięć zespołów. Wszyscy uczestnicy zajęli równorzędne miejsca.

Nagroda główna to wyjazd do miasta Eindhoven w Holandii, które w 2016 roku zostało jednym z finalistów European Capital of Innovation Award 2016 (iCapital)- Europejską Stolicą Innowacji 2016 wraz ze swoim projektem pn. Enlightening Tommorow's Society.

Szkoła

Uczeń – autor projektu

Nauczyciel – opiekun projektu

Tytuł projektu

Zespół Szkół Technicznych im. Śniadeckich, Grudziądz

Szymon Kamiński, technik elektryk

Marcin Jabłoński

Automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w samochodach

Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek

Wiktor Balcerkowski, technik elektryk

Jacek Kandyba

Innowacyjny mobilny system inteligentnej instalacji elektrycznej

Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek

Bartosz Multan,  technik teleinformatyk

Jarosław Dąbrowski

E-longboard

Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek

Michał Kaczmarek, technik elektronik

Wojciech Kaczmarek

SZPOT – Sygnalizator Zewnętrzny Palenia Odpadami Toksycznymi. Kominowy sygnalizator spalania śmieci

 

Zespół Szkół Samochodowych, Włocławek

Paweł Łączkowski,  technik informatyk

Łukasz Stasinowski

Szkolny system sprawdzania wiedzy i informacji

 

 

Wyróżnieni:

 

Zespół Szkół Technicznych, Włocławek

Damian Marchlewski,  technik informatyk

Paweł Gmys

Raspberry Pi jako router brzegowy

 

 

Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek

Przemysław Suski, technik elektronik

Paweł Wiśniewski

Mobilny programowalny system wizualny LED

 

 

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

 

W dniu 16 listopada 2017roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w II etapie konkursu „Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego” następujące osoby:

 

 1. Balcerkowski Wiktor – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Kaczmarek Michał - Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 3. Kaczmarek Weronika – Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
 4. Kamiński Szymon – Technikum Zespołu Szkół Technicznych z Grudziądza
 5. Konarski Krzysztof – Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
 6. Łączkowski Paweł – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 7. Marchlewski Damian – Technikum Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
 8. Multan Bartosz – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 9. Parzych Dominik – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
 10. Słomczewski Daniel – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 11. Sowiński Konrad – Technikum Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
 12. Suski Przemysław – Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 13. Sztandarski Przemysław – Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu  
 14. Truszczyński Marcin – Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu
 15. Warszawiak Eryk – Technikum Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

 

 

Prace konkursowe zostały zgłoszone przez dwuosobowe zespoły składające się z ucznia i nauczyciela wspierającego, będącego jednocześnie opiekunem ucznia i pracownikiem szkoły, do której uczeń uczęszcza. Nauczyciel pełni funkcję opiekuna ucznia w trakcie realizacji jego pracy konkursowej.

 

Do konkursu można było zgłaszać: wynalazki rozumiane jako nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego, innowacje jako zmianę, która stanowi ulepszenie, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę oraz nowe rozwiązania techniczne rozumiane jako rozwiązanie, które nie jest częścią aktualnego stanu techniki i posiada element wynalazczy, tzn. element zawierający nowatorskie i oryginalne rozwiązanie.

 

Celem konkursu jest:

1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, a także wspieranie uzdolnień technicznych uczniów;

2) kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych przez uczniów;

3) wspieranie kreatywności, twórczego myślenia i kształtowanie postawy przedsiębiorczości uczniów w ramach kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego;

4) motywowanie nauczycieli do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia uczniów;

5) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, w zakresie wynalazczości i innowacji;

6) wyróżnienie najciekawszych projektów wynalazków, innowacji lub innych rozwiązań technicznych stworzonych przez uczniów.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim Zespołom za zgłoszenie się do konkursu, a zakwalifikowanym do następnego etapu serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu Szkoła Zawodowców do zgłaszania dwuosobowych zespołów składających się z ucznia i nauczyciela pełniącego rolę wspomagającą do wzięcia udziału w I Konkursie Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie Konkursu.

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz

Koordynator projektu

tel. 668-506-972

e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

 

Sylwia Meller

tel. 795-572-088

e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

 

Damian Więcławski

tel. 795-572-088

e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"

tel. 56 62 18 392

e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl

www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka