Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Informacje dla Beneficjentów

Rozpoczęliśmy warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Za nami 3 spotkania z nauką zorganizowane dla uczestników projektu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W warsztatach udział wzięli uczniowie i nauczyciele z trzech włocławskich liceów: I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Ośmiogodzinne warsztaty prowadzone są metodą eksperymentu naukowego w pracowniach biologicznej i fizycznej, a także na ścieżce edukacyjnej prowadzonej na wystawie „O obrotach”.
 

Podczas zajęć w laboratorium biologicznym uczniowie samodzielnie eksperymentowali z enzymami. Zadanie polegało na przeprowadzeniu reakcji charakterystycznych dla wybranych enzymów z wykorzystaniem próbek warzyw i nasion oraz postawieniu i zweryfikowaniu własnych hipotez. Uczestnicy zajęć zastosowali w praktyce metodę naukową, przekonali się także, jak wiele produktów, których używamy na co dzień, zawiera enzymy lub dzięki nim powstało.

W pracowni fizycznej uczniowie zmierzyli się z problemami związanymi z optyką geometryczną, prądem elektrycznym i ruchem harmonicznym. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z metodologią procesu badawczego na przykładzie wybranych eksperymentów. Uczniowie sprawdzali, jak bardzo model różni się od jego rzeczywistego odpowiednika, a także próbowali znaleźć granice w zastosowaniu różnych modeli fizycznych. Umiejętność podchodzenia do problemów w sposób właściwy fizykowi, którą uczestnicy zajęć ćwiczyli podczas warsztatów, pozwala na prawidłową selekcję czynników istotnych dla badanego zjawiska, sytuacji czy przedmiotu. Tego typu zdolności są pożądane w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych, przydają się również w rozwiązywaniu codziennych życiowych problemów

 

Na wystawie „O obrotach” składającej się z 29 interaktywnych eksponatów, uczniowie mieli możliwość poznania zagadnień fizycznych i astronomicznych poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i obserwacji. Zajęcia w formie ścieżki edukacyjnej prowadzone były metodą grywalizacji.  Uczniowie w dwu- lub trzyosobowych zespołach po wprowadzeniu w tematykę ścieżki,  zaproszeni zostali do wykonania doświadczeń w oparciu o eksponaty wystawy, a następnie  sformułowania odpowiedzi na pytania ścieżki. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem i porównaniem wyników poszczególnych grup. Taka metoda i forma pracy motywuje uczestników do działania, dając im możliwość uzyskania dodatkowej satysfakcji z rywalizacji i ewentualnego zwycięstwa.

 

O warsztatach wypowiedziała się młodzież oraz nauczyciele, którzy wzięli w nich udział:

„Podczas zajęć dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów, tym bardziej, że tak właśnie zorganizowane zajęcia są niezwykłą rzadkością w szkołach realizujących podstawy programowe. Zwykle zajęcia ograniczają się do przekazu suchej wiedzy, nie podbudowanej praktyką, pokazami, eksperymentami, gdzie uczniowie mogliby dociekać, prowadzić swoje badania, wyciągać wnioski i uczyć się metodami projektu.”- Pan Tomasz Nakonowski, nauczyciel z II LO we Włocławku.

 „Na wycieczce w Toruniu wiele rzeczy mnie zaskoczyło pozytywnie. Najbardziej zapadły mi w pamięci zajęcia z biochemii. Cieszyło mnie to, że mogę zobaczyć fizycznie to o czym nam tłumaczą w  teorii w szkole. Było to jedno z  moich ciekawych przeżyć.”– Kamil.

 ”Uważam, że zajęcia zostały przeprowadzone bardzo ciekawie oraz profesjonalnie, pozwoliły nam, jako uczniom, rozwijać swoje zainteresowania  oraz zapoznać się z doświadczeniami. Takie zajęcia dają nam mnóstwo możliwości oraz sprawiają, że czujemy się pewniej w laboratorium.”- Agata.

 „Uważam, że zajęcia realizowane przez "Młyn Wiedzy" były bardzo ciekawe i kreatywnie prowadzone, wspaniali prowadzący, miła atmosfera i możliwość samodzielnego poprowadzenia badań, doświadczeń naukowych. Moim zdaniem taki sposób prowadzenia lekcji z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, pozwala nam zapamiętać więcej materiału, ułatwia zrozumienie procesów funkcjonowania naszego świata. Taki sposób przekazywania wiedzy umożliwia nam zapoznanie  i oswojenie się z praca laboratoryjną.” - Ewa.

„W trakcie zajęć laboratoryjnych z biologii nasi uczniowie klas maturalnych, już pewnie niedługo studenci, mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, poczuć atmosferę pracy naukowej, by upewnić się co do wyboru uczelni. Zajęcia były przeprowadzone bardzo profesjonalnie, dały możliwość rozwijania umiejętności. Także pracownia fizyczna była dla uczniów możliwością  poszerzania swojej wiedzy, dzięki temu, że wspaniały sposób przekazania trudnych wiadomości był połączony z dobrą zabawą. Miła atmosfera stworzona przez organizatorów, którzy ugościli  nas w przerwach bardzo dobrymi posiłkami,  a także serdeczność całej ekipy, dały nam przyjemność spędzenia dnia w Młynie Wiedzy. Młodzież naszej szkoły jest bardzo zadowolona, dziękujemy za przeprowadzone warsztaty.” – Pani Grażyna Czajkowska, nauczycielka z III LO we Włocławku.

Jeśli chcesz poczuć się jak naukowiec, weź udział w kolejnych warsztatach, które organizujemy po wakacjach dla kolejnych szkół.

Zapraszamy:-)

 

fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Rekrutacja na warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie,

rozpoczęliśmy rekrutację do projektu w ramach wsparcia pn.   Warsztaty naukowe w centrum nauki w regionie.

Warsztaty w terminie  II-VI 2019 r. przewidziane są dla  I, II i III LO we Włocławku, zgodnie z harmonogramem.

Rekrutacja na dodatkowe zajęcia na uczelni, warsztaty dla pozostałych szkół, obozy naukowe w centrum nauki oraz kurs języka angielskiego odbędzie się w późniejszym terminie.

Na potrzeby rekrutacji od 1 lutego br., uczestnikom  projektu udostępniliśmy  tzw. "generator  wniosków" dostępny po zalogowaniu się w "Panelu Logowania", w którym należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Aby zalogować się do generatora należy założyć konto w Generatorze Wniosków, a następnie je aktywować.

Prosimy o sprawdzanie na swojej skrzynce pocztowej folderów (np. spam) oraz segregatorów (np. oferty), ponieważ tam mogą być kierowane wiadomości e-mail generowane w procesie aktywacji konta.

Po zalogowaniu się do generatora należy wybrać przycisk Utwórz nowy formularz „Deklaracja udziału w projekcie - Uczeń”. Następnie wersję ostateczną deklaracji należy wydrukować (przycisk „Pobierz dokumenty”) i podpisać.

WAŻNE - w przypadku ucznia niepełnoletniego dokumenty podpisuje uczeń oraz jego rodzic/opiekun prawny).

Podpisane dokumenty należy przesłać pocztą  na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PL. Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem „Region Nauk Ścisłych II”

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Termin dostarczenia dokumentów: 16 lutego 2019 r. (dokumenty mogą być dostarczane zbiorczo przez szkołę)

Przypominamy, że możliwy jest udział tylko w jednym typie wsparcia.

 

Warsztaty naukowe w centrum nauki - startujemy!

W lutym 2019 roku rozpocznie się realizacja kolejnego zadania w projekcie „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.  Będą to jednodniowe, ośmiogodzinne warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w których wezmą udział 35-36 osobowe grupy uczniów z każdej szkoły, łącznie około 426 uczniów. Warsztaty będą mieć charakter interdyscyplinarny, poruszane na nich problemy będą przedstawione szeroko, z uwzględnieniem aspektów z różnych dziedzin nauki, tak aby uczestnicy mieli możliwość lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących na świecie. Każde zajęcia będą  poprowadzone metodą eksperymentu naukowego, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego analizowania problemu naukowego i eksperymentowania. Podczas warsztatów uczestnicy będą korzystali z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz innych pomocy dydaktycznych zapewnionych przez  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W ramach projektu podczas realizacji tego zadania uczniowie będą mieli zapewniony dojazd ze szkół do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, otrzymają także materiały oraz posiłki.

Warsztaty będą odbywać się od lutego 2019 r. do stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację!

Do szkół trafiły pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK zakupione w ramach projektu.

Za nami pierwszy etap projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Do szkół uczestniczących w projekcie trafiła pierwsza część wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych. Dla każdej szkoły zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK o łącznej wartości 11 000 zł. Są to  plansze naukowe, tablice, kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, meble, roboty służące nauce programowania oraz drukarki 3 D. Łączna wartość zakupionego dotychczas sprzętu to 132 000 zł.

Wkrótce nauczyciele i uczniowie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie otrzymają nowoczesne wyposażenie TIK o wartości około 50 000 zł. Będą to przenośne komputery, tablety, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne,  wizualizery cyfrowe i tablice kopiujące. Nowy sprzęt  będzie wykorzystywany podczas zajęć realizowanych w ramach projektu, tj. Koła matematyczne  i Koła programistów. Szacunkowa łączna wartość sprzętu, który zostanie  zakupiony to 600 000 zł.

Pierwsze zajęcia kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków ruszą w lutym 2019 roku. Zajęcia prowadzone przez trzy szkolne semestry odbywać się będą na uczelni wyższej oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. W zajęciach tych weźmie udział około 460 uczniów.

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Beata Laskowska

Koordynator projektu

tel. 728 494 690

e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


Monika Sanocka

tel. 795 181 950

e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka