Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Warsztaty naukowe w centrum nauki - startujemy!

W lutym 2019 roku rozpocznie się realizacja kolejnego zadania w projekcie „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.  Będą to jednodniowe, ośmiogodzinne warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w których wezmą udział 35-36 osobowe grupy uczniów z każdej szkoły, łącznie około 426 uczniów. Warsztaty będą mieć charakter interdyscyplinarny, poruszane na nich problemy będą przedstawione szeroko, z uwzględnieniem aspektów z różnych dziedzin nauki, tak aby uczestnicy mieli możliwość lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących na świecie. Każde zajęcia będą  poprowadzone metodą eksperymentu naukowego, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego analizowania problemu naukowego i eksperymentowania. Podczas warsztatów uczestnicy będą korzystali z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz innych pomocy dydaktycznych zapewnionych przez  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W ramach projektu podczas realizacji tego zadania uczniowie będą mieli zapewniony dojazd ze szkół do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, otrzymają także materiały oraz posiłki.

Warsztaty będą odbywać się od lutego 2019 r. do stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację!

Do szkół trafiły pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK zakupione w ramach projektu.

Za nami pierwszy etap projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Do szkół uczestniczących w projekcie trafiła pierwsza część wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych. Dla każdej szkoły zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK o łącznej wartości 11 000 zł. Są to  plansze naukowe, tablice, kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, meble, roboty służące nauce programowania oraz drukarki 3 D. Łączna wartość zakupionego dotychczas sprzętu to 132 000 zł.

Wkrótce nauczyciele i uczniowie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie otrzymają nowoczesne wyposażenie TIK o wartości około 50 000 zł. Będą to przenośne komputery, tablety, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany projekcyjne,  wizualizery cyfrowe i tablice kopiujące. Nowy sprzęt  będzie wykorzystywany podczas zajęć realizowanych w ramach projektu, tj. Koła matematyczne  i Koła programistów. Szacunkowa łączna wartość sprzętu, który zostanie  zakupiony to 600 000 zł.

Pierwsze zajęcia kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków ruszą w lutym 2019 roku. Zajęcia prowadzone przez trzy szkolne semestry odbywać się będą na uczelni wyższej oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. W zajęciach tych weźmie udział około 460 uczniów.

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Beata Laskowska

Koordynator projektu

tel. 728 494 690

e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


Monika Sanocka

tel. 795 181 950

e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Renata Drozdowska

Naczelnik Wydziału

tel. 883 359 302

e-mail: r.drozdowska@kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt do Departamentu Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka