Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Informacje dla Beneficjentów

Nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

1 września 2019 r. rozpoczął się nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020 i potrwa do 30 września 2019 r. Wniosek o stypendium należy dostarczyć wraz z kopią świadectwa szkolnego oraz kopiami osiągnięć wskazanymi we wniosku.

Aby przygotować i dostarczyć wniosek Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni kandydat) winien:
1) utworzyć konto w generatorze wniosków (dostęp poprzez Panel Logowania)
2) wypełnić wniosek w formie elektronicznej
3) wydrukować wniosek i dołączyć wymagane załączniki
4) dostarczyć do Urzędu osobiście (Punkt Informacyjno Podawczy, Pl. Teatralny 2, Toruń) lub drogą pocztową.

Zakładanie konta w Generatorze Wniosków

Szanowni Państwo,
otrzymujemy zgłoszenia o problemie z przychodzeniem na skrzynki poczty e-mail wiadomości z linkiem służącym do aktywacji konta w ramach Generatora Wniosków.

Uprzejmie prosimy:
     - w przypadku serwisu poczta.onet.pl o sprawdzenie folderu "Oferty"
     - w przypadku serwisu wp.pl oraz o2.pl o sprawdzenie segregatora "Oferty"
gdyż tam są kierowane wiadomości e-mail generowane w procesie aktywacji konta.


 

Sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego

Uprzejmie informuję, że wszystkie sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego wpłynęły terminowo.

 

Harmonogram wypłaty stypendium

Z uwagi na liczne zapytania uprzejmie informuję, że stypendium jest wypłacane zgodnie z zawartą umową stypendialną:
1. transza - do 31 grudnia 2018 r. (wypłacono)
2. transza - do 30 kwietnia 2019 r. (wypłacono)
3. transza - w III kwartale 2019 r. po przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego potwierdzającego jego realizację.

UWAGA! Zmiany danych stypendystów

Uprzejmie przypominam, że pisemne informacje o wszelkich zmianach danych teleadresowych (adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy) oraz o zmianie szkoły i zmianie opiekuna dydaktycznego, a także zmianie rachunku bankowego należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni do biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.

Wypłata I transzy stypendium

Uprzejmie informujemy, że wypłata pierwszej transzy stypendium dla stypendystów naboru na rok szkolny 2018/2019 została zrealizowana w dniach 17 i 18 grudnia 2018 r. Wszyscy stypendyści otrzymali stypendia.

Podpisanie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po zalogowaniu się do "Panelu Logowania" Stypendyści mogą pobrać pdf umowy stypendialnej.

Termin i procedura zawarcia umowy stypendialnej

Szanowni Stypendyści,

Umowa stypendialna będzie dostępna dla Państwa po zalogowaniu się w "Panelu Logowania". 3 egzemplarze umowy trzeba będzie podpisać, a 2 egzemplarze odesłać do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Jeden egzemplarz zostaje u Państwa.
O tym, że umowa jest dostępna w systemie zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo, a także będzie informacja na stronie internetowej projektu. Na podpisanie i odesłanie umowy będzie 7-dniowy termin.


Obowiązki stypendysty - WAŻNE!

Szanowni Stypendyści,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r., wszystkim stypendystom udostępniliśmy w tzw. "generatorze wniosków" (to jest po zalogowaniu się w "Panelu Logowania") dwa nowe formularze:

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

Zmiana lokalizacji biura projektu

Z dniem 17.10.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw". Obecnie mieścimy się w budynku głównym Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, pok. 62 E.

Miejsce biura:        ul. Św. Jana 1/3, Toruń, pok. 62 E.

Adres wysyłkowy:  Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (dopisek: "Prymus Pomorza i Kujaw")


 

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego dopiero po otrzymaniu stypendium

Z uwagi na liczne wątpliwości informujemy, że Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego będzie trzeba przygotować dopiero po ukazaniu się listy stypendystów na stronie internetowej projektu.

Na tym etapie trzeba będzie dostarczyć dane do przelewu stypendium, inne dane uzupełniające oraz podpisać umowę stypendialną.

 

Najczęściej pojawiające się pytania dot. naboru wniosków 2018/2019

Oto lista najczęściej pojawiających się pytań dotyczących naboru wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019:

Sprawozdanie z realizacji IPRE za rok 2017/2018

Uwaga! FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOSTĘPNY OD 25.05.2018 R.

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 15 września 2018 r. Przekroczenie tego terminu OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność jego zwrotu wraz z odsetkami!

Dostęp do formularza sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu


Informacji udzielają:

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń


Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"


Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka