Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Obowiązki stypendysty - WAŻNE!

Szanowni Stypendyści,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r., wszystkim stypendystom udostępniliśmy w tzw. "generatorze wniosków" (to jest po zalogowaniu się w "Panelu Logowania") dwa nowe formularze:

- formularz uzupełnienia wniosku (przycisk "Edytuj formularz uzupełnienia wniosku")
- formularz indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (przycisk "Edytuj IPRE").

Widoczny jest również przycisk "Pobierz dokumenty stypendysty".

W związku z otrzymaniem stypendium są Państwo zobowiązani do wykonania następujących czynności:

1) w terminie do 15 listopada 2018 r. należy wypełnić formularz uzupełnienia wniosku i zapisać wersję ostateczną tego formularza. (przycisk "Edytuj formularz uzupełnienia wniosku")

2) w terminie do 23 listopada 2018 r. należy:

- po uzgodnieniu treści ze wskazanym przez Dyrektora Szkoły Opiekunem Dydaktycznym wypełnić formularz Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Stypendysty w wersji elektronicznej (przycisk "Edytuj IPRE")
- formularz Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Stypendysty należy zapisać w wersji ostatecznej, wydrukować, uzupełnić o niezbędne podpisy (stypendysta/rodzic, opiekun dydaktyczny, dyrektor szkoły)
- wydrukować, wypełnić, podpisać oraz spakować do koperty następujący komplet dokumentów:
a) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Stypendysty,
b) "Oświadczenie uczestnika projektu",
c) "Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW",
d) "Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW".
Na kopercie proszę umieścić dopisek: Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw".

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy:
- wysłać na:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem Uzupełnienie wniosku, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"

- lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

wstecz

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka