Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Najczęściej pojawiające się pytania dot. naboru wniosków 2018/2019

Oto lista najczęściej pojawiających się pytań dotyczących naboru wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019:

1. Liga Zadaniowa - uzyskałem dyplom "wyróżnienia" w konkursie matematycznym "Liga Zadaniowa" ... lub uzyskałem 1 miejsce w konkursie matematycznym "Liga Zadaniowa" - czy mogę ubiegać się o stypendium na bieżący rok szkolny?

Odpowiedź: Wyłącznie uzyskanie tytułu laureata bądź tytułu finalisty konkursu "Liga Zadaniowa" oznacza, iż warunek szczególnego osiągnięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 regulaminu przyznawania stypendiów, został spełniony. Można się wtedy ubiegać o stypendium pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

2. Mieszkam na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy mogę się ubiegać o stypendium?

Odpowiedź. Nie ma obowiązku miejsca zamieszkania czy też zameldowania w województwie kujawsko-pomorskim. Ważne jest natomiast, by szkoła, do której uczęszcza kandydat do stypendium była zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim.

3. Jak można poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (świadectwo szkolne oraz zaświadczenia o uzyskanych osiągnięciach)?

Odpowiedź. Dokumenty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły upoważnionego do tego rodzaju czynności. Poświadczenie za zgodność można również uzyskać w biurze projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" za okazaniem oryginału dokumentu.

4. Mam dwa osiągnięcia tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Jedno uzyskane w klasie drugiej, drugie w klasie trzeciej gimnazjum. Ale jak wprowadzę oba osiągnięcia do generatora wniosków, to pojawia się błąd.

Odp. Generator jest tak skonstruowany aby uniemożliwić wprowadzenie dwa razy osiągnięcia z tego samego konkursu. Dotyczy to również osiągnięć w dwóch edycjach danego konkursu, co ma miejsce w przedstawionej sytuacji.

5. Gdzie i do kiedy mogę dostarczyć wniosek o przyznanie stypendium?

Skompletowany wniosek (tj. wniosek, kopie zaświadczeń o osiągnięciach oraz kopię świadectwa szkolnego, należy dostarczyć w terminie do 30 września 2018 r.:
a) drogą pocztową adresując na:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium - „Prymus Pomorza i Kujaw”

b) osobiście - do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (również obowiązuje zamknięta, zaadresowana koperta)

6. Czy wystarczy, że wniosek przesłałem elektronicznie?

Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być dostarczone Do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w wersji papierowej.

 

wstecz

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka