Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego

Uprzejmie informuję, że w dniu 08.04.2019 r. wszyscy stypendyści projektu "Prymus Pomorza i Kujaw", którzy w bieżącym roku szkolnym kończą szkołę, czyli są uczniami ostatnich klas, otrzymali dostęp do generatora sprawozdań z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. Edycja jest możliwa po realizacji następujących kroków:
1. Zalogowanie się Wnioskodawcy w "Panelu Logowania"
2. Wybranie w menu zakładki „Twoje formularze”,
3. Rozwinięcie dostępnych pod danym wnioskiem przycisków poprzez kliknięcie na wniosek z odpowiednią sygnaturą,

4. Kliknięcie przycisku „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”.

Pozostali stypendyści dostęp do formularza sprawozdania otrzymają w drugiej części maja 2019 r.

UWAGA! Zmiany danych stypendystów

Uprzejmie przypominam, że pisemne informacje o wszelkich zmianach danych teleadresowych (adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy) oraz o zmianie szkoły i zmianie opiekuna dydaktycznego, a także zmianie rachunku bankowego należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni do biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.

Wypłata I transzy stypendium

Uprzejmie informujemy, że wypłata pierwszej transzy stypendium dla stypendystów naboru na rok szkolny 2018/2019 została zrealizowana w dniach 17 i 18 grudnia 2018 r. Wszyscy stypendyści otrzymali stypendia.

Podpisanie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po zalogowaniu się do "Panelu Logowania" Stypendyści mogą pobrać pdf umowy stypendialnej.

Termin i procedura zawarcia umowy stypendialnej

Szanowni Stypendyści,

Umowa stypendialna będzie dostępna dla Państwa po zalogowaniu się w "Panelu Logowania". 3 egzemplarze umowy trzeba będzie podpisać, a 2 egzemplarze odesłać do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Jeden egzemplarz zostaje u Państwa.
O tym, że umowa jest dostępna w systemie zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo, a także będzie informacja na stronie internetowej projektu. Na podpisanie i odesłanie umowy będzie 7-dniowy termin.


Obowiązki stypendysty - WAŻNE!

Szanowni Stypendyści,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r., wszystkim stypendystom udostępniliśmy w tzw. "generatorze wniosków" (to jest po zalogowaniu się w "Panelu Logowania") dwa nowe formularze:

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

Zmiana lokalizacji biura projektu

Z dniem 17.10.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw". Obecnie mieścimy się w budynku głównym Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, pok. 62 E.

Miejsce biura:        ul. Św. Jana 1/3, Toruń, pok. 62 E.

Adres wysyłkowy:  Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (dopisek: "Prymus Pomorza i Kujaw")


 

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego dopiero po otrzymaniu stypendium

Z uwagi na liczne wątpliwości informujemy, że Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego będzie trzeba przygotować dopiero po ukazaniu się listy stypendystów na stronie internetowej projektu.

Na tym etapie trzeba będzie dostarczyć dane do przelewu stypendium, inne dane uzupełniające oraz podpisać umowę stypendialną.

 

Zakładanie konta w Generatorze Wniosków

Szanowni Państwo,
otrzymujemy zgłoszenia o problemie z przychodzeniem na skrzynki poczty e-mail wiadomości z linkiem służącym do aktywacji konta w ramach Generatora Wniosków.

Uprzejmie prosimy:
     - w przypadku serwisu poczta.onet.pl o sprawdzenie folderu "Oferty"
     - w przypadku serwisu wp.pl oraz o2.pl o sprawdzenie segregatora "Oferty"
gdyż tam są kierowane wiadomości e-mail generowane w procesie aktywacji konta.


 

Najczęściej pojawiające się pytania dot. naboru wniosków 2018/2019

Oto lista najczęściej pojawiających się pytań dotyczących naboru wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019:

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego - kwestie techniczne

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego wypełnia osoba, która generowała elektronicznie indywidualny plan rozwoju edukacyjnego w ramach własnego konta. W tym celu osoba ta musi wykonać następujące działania:

1. Zalogowanie się na swoje konto w "Panelu Logowania", w ramach którego utworzono indywidualny plan rozwoju edukacyjnego na rok 2017/2018.
2. Upewnienie się, że system przekierował do właściwego naboru stypendystów. W górnej części ekranu powinien widnieć napis „Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2017/2018)”. Jeśli nie, trzeba wybrać odpowiedni nabór klikając przycisk „zmień”.
3. W prawej części ekranu widoczne są sygnatury wszystkich indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego wygenerowanych w systemie. Pierwsza z góry sygnatura określa indywidualny plan rozwoju edukacyjnego złożony w formie papierowej do Urzędu.
4. Kliknięcie paska z tą sygnaturą rozwija dostępne menu, a w nim następujące funkcje:
a) podgląd indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (przycisk „Podgląd IPRE”)
b) podgląd/ edycję sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”)
c) pobranie wersji pdf wypełnionego sprawozdania (przycisk „Pobierz IPRE, sprawozdanie”).
5. Wypełnienie formularza sprawozdania elektronicznie (przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”). UWAGA! wypełniane treści polegają uzgodnieniu między Stypendystą/jego Rodzicem a Opiekunem Dydaktycznym stypendysty.
6. Zapisanie wersji ostatecznej sprawozdania (istnieje też możliwość zapisywania wersji roboczej i wracania do niej w późniejszym terminie).
7. Po pobraniu wersji ostatecznej pobranie pliku pdf (przycisk „Pobierz IPRE, sprawozdanie”), wydrukowanie sprawozdania do formy papierowej.
8. Podpisanie papierowego wydruku sprawozdania przez Opiekuna Dydaktycznego oraz Rodzica (jeśli Stypendysta jest pełnoletni - składa podpis, Rodzic nie musi podpisywać sprawozdania).
9. Dostarczenie podpisanego sprawozdania pod adres:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

  • data: 2018-05-28

Sprawozdanie z realizacji IPRE za rok 2017/2018

Uwaga! FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOSTĘPNY OD 25.05.2018 R.

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 15 września 2018 r. Przekroczenie tego terminu OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność jego zwrotu wraz z odsetkami!

Dostęp do formularza sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka