Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego - kwestie techniczne

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego wypełnia osoba, która generowała elektronicznie indywidualny plan rozwoju edukacyjnego w ramach własnego konta. W tym celu osoba ta musi wykonać następujące działania:

1. Zalogowanie się na swoje konto w "Panelu Logowania", w ramach którego utworzono indywidualny plan rozwoju edukacyjnego na rok 2017/2018.
2. Upewnienie się, że system przekierował do właściwego naboru stypendystów. W górnej części ekranu powinien widnieć napis „Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2017/2018)”. Jeśli nie, trzeba wybrać odpowiedni nabór klikając przycisk „zmień”.
3. W prawej części ekranu widoczne są sygnatury wszystkich indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego wygenerowanych w systemie. Pierwsza z góry sygnatura określa indywidualny plan rozwoju edukacyjnego złożony w formie papierowej do Urzędu.
4. Kliknięcie paska z tą sygnaturą rozwija dostępne menu, a w nim następujące funkcje:
a) podgląd indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (przycisk „Podgląd IPRE”)
b) podgląd/ edycję sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”)
c) pobranie wersji pdf wypełnionego sprawozdania (przycisk „Pobierz IPRE, sprawozdanie”).
5. Wypełnienie formularza sprawozdania elektronicznie (przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”). UWAGA! wypełniane treści polegają uzgodnieniu między Stypendystą/jego Rodzicem a Opiekunem Dydaktycznym stypendysty.
6. Zapisanie wersji ostatecznej sprawozdania (istnieje też możliwość zapisywania wersji roboczej i wracania do niej w późniejszym terminie).
7. Po pobraniu wersji ostatecznej pobranie pliku pdf (przycisk „Pobierz IPRE, sprawozdanie”), wydrukowanie sprawozdania do formy papierowej.
8. Podpisanie papierowego wydruku sprawozdania przez Opiekuna Dydaktycznego oraz Rodzica (jeśli Stypendysta jest pełnoletni - składa podpis, Rodzic nie musi podpisywać sprawozdania).
9. Dostarczenie podpisanego sprawozdania pod adres:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 • data: 2018-05-28

Sprawozdanie z realizacji IPRE za rok 2017/2018

Uwaga! FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOSTĘPNY OD 25.05.2018 R.

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 15 września 2018 r. Przekroczenie tego terminu OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność jego zwrotu wraz z odsetkami!

Dostęp do formularza sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.

 • data: 2017-04-24

Wypłata stypendium - nabór 2017/2018

Informujemy, że wypłata I transzy stypendium na kwotę 1.200 zł została zrealizowana w dniu 21 grudnia 2017 r. Wypłata objęła wszystkich 1500 stypendystów.

Kolejne transze stypendium będą wypłacone według następującego harmonogramu:

- druga transza w terminie do 31 marca 2018 r., w kwocie 900 zł,
- trzecia transza w terminie do 30 czerwca 2018 r., w kwocie 900 zł.

 • data: 2017-12-29

Ważne zmiany u stypendystów

Uprzejmie przypominamy o konieczności zgłaszania zmian w danych osobowych stypendystów. Zgodnie ze złożonym we wniosku o stypendium oświadczeniem, stypendyści zobowiązani są do niezwłocznego, nie później niż 2 tygodnie od zaistnienia zmiany, pisemnego informowania Urząd Marszałkowski, o wszelkich zmianach danych osobowych, a w szczególności danych kontaktowych kandydata do stypendium/stypendysty.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

- zmiany rachunku bankowego do przelewu stypendium
- zmiany szkoły w okresie danego roku szkolnego
- zmiany opiekuna dydaktycznego
- zmiany danych kontaktowych, w tym adresu zamieszkania, telefonu i adresu e-mail.

 • data: 2017-12-29

Decyzje administracyjne

Szanowni Państwo;

wszystkie osoby wnioskujące o stypendium otrzymają decyzje administracyjne o przyznaniu stypendium bądź o odmowie przyznania stypendium w formie papierowej. Decyzje zostaną przesłane Pocztą Polską pod adres korespondencyjny wnioskodawcy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.


 • data: 2017-11-29

Liczba wniosków o stypendium na rok 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż w wymaganym terminie do 30 września 2017 r. wpłynęło 1796 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018. Wszyscy, którzy złożyli wniosek, w dniu 13 października 2017 r. otrzymają na e-mail, z którego był generowany wniosek, wiadomość z potwierdzeniem wpływu wniosku do biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

NABÓR WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z KOŃCEM WRZEŚNIA 2017 R.

 • data: 2017-10-13

Najczęściej pojawiające się pytania dot. naboru wniosków 2017/2018

Oto lista najczęściej pojawiających się pytań dotyczących naboru wniosków o stypendium na rok szkolny 2017/2018:

Nowy nabór wniosków - rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że nabór stypendystów na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się z dniem 1 września 2017 r. W związku z tym generator wniosków oraz formularze załączników do wniosku będą dostępne dopiero we wrześniu.
Zainteresowani mogą się już zapoznać z nowym regulaminem przyznawania stypendiów, który dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

UWAGA!

O stypendium na rok szkolny 2017/2018 mogą się ubiegać uczniowie 7 klasy szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • data: 2017-07-31

Lider Edukacji 2017 - nagrody dla nauczycieli

Dla najlepszych nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje nagrody. Wnioski do 31 lipca 2017 roku mogą składać do Urzędu Marszałkowskiego podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe.

Drogi Stypendysto! Przekaż informację o nagrodach nauczycielowi lub władzom szkoły. Bliższe informacje tutaj.

 • data: 2017-07-10

Znamy już regulamin przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalił regulamin przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/2018. Szczegóły dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 • data: 2017-06-29

Pytania i odpowiedzi odnośnie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Szereg pytań i odpowiedzi w związku z realizacją obowiązku sprawozdawczego - do dnia 30 września 2017 r. - po kliknięciu "czytaj więcej"

Wypłata stypendium w roku szkolnym 2016/2017 zakończona

Wszyscy stypendyści roku szkolnego 2016/2017 otrzymali ostatnią, trzecią transzę stypendium w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

 • data: 2017-07-10

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego wypełnia osoba, która generowała elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium w ramach własnego konta. W tym celu osoba ta musi wykonać następujące działania:

1. zalogowanie się na swoje konto w "Panelu Logowania", w ramach którego utworzono wniosek o przyznanie stypendium na rok 2016/2017
2. wybranie wniosku o właściwej sygnaturze
3. wybranie w ramach dostępnych etapów etap "Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty"
4. wypełnienie formularza sprawozdania elektronicznie (UWAGA! wypełniane treści MUSZĄ zostać skonsultowane z Opiekunem Dydaktycznym Stypendysty)
5. zapisanie wersji ostatecznej sprawozdania (istnieje też możliwość zapisywania wersji roboczej i wracania do niej w późniejszym terminie)
6. po pobraniu wersji pdf, wydrukowanie sprawozdania do formy papierowej
7. podpisanie papierowego wydruku sprawozdania przez opiekuna dydaktycznego oraz rodzica (jeśli stypendysta jest pełnoletni, wystarczy jego podpis)
8. dostarczenie podpisanego sprawozdania pod adres:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 • data: 2017-05-30

Sprawozdanie z realizacji IPRE za rok 2016/2017

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 30 września 2017 r. Przekroczenie tego terminu OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność jego zwrotu wraz z odsetkami!

Dostęp do formularza sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

 • data: 2017-05-30

Tegoroczni maturzyści od dziś mogą wypełniać sprawozdanie

Informujemy, że od dziś, tj. od 18 maja 2017 r., tegoroczni maturzyści mają już dostęp do sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Sprawozdanie wypełnia wnioskodawca elektronicznie po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto w "Panelu Logowania" w ramach którego utworzono wniosek o przyznanie stypendium. Dostępny powinien być tam kolejny etap "Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty". Treść sprawozdania musi jednakże zostać skonsultowana z opiekunem dydaktycznym. Po zapisaniu wersji ostatecznej sprawozdania, sprawozdanie należy wydrukować, zebrać niezbędne podpisy i dostarczyć do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 • data: 2017-05-18

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Szanowni Państwo;

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 30 września 2017 r. Niedostarczenie sprawozdania we wskazanym terminie jak również złożenie sprawozdania, z którego wynika iż nie zrealizowano indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność zwrotu dotychczas wypłaconego stypendium wraz z odsetkami!

 • data: 2017-05-18

Konsultacje społeczne regulaminu na rok 2017/2018

Szanowni Państwo;

W dniach 5-12 maja 2017 r. podmioty uprawnione mogą zgłaszać uwagi do projektu regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2017/2018. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strona www z informacją o konsultacjach:

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-regulaminu-przyznawania-stypendiow,1424,l1.html

 • data: 2017-05-05

Wypłata II transzy stypendium

W dniu 30 marca 2017 r. wszyscy stypendyści otrzymali przelew drugiej transzy stypendium na kwotę 1.300 zł.

 • data: 2017-04-24

Liczba wniosków

Liczba wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, które wpłynęły w terminie, wynosi 1776. Rozstrzygnięcie, kto otrzyma stypendium, nastąpi dopiero po dokonaniu oceny wszystkich wniosków i stworzeniu rankingu wniosków na podstawie § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów.

 • data: 2016-10-13

Uruchomienie strony internetowej

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2016 r. została oddana do użytkowania strona internetowa projektu "Prymus Pomorza i Kujaw". Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendiów, który został umieszczony na podstronie "Dokumenty do pobrania".

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Departamentu

Domicela Kopaczewska
tel. 503 187 583
e-mail:
d.kopaczewska@kujawsko-pomorskie.pl

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka