Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Dokumenty do pobrania

Lista stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019

Lista rankingowa 2017

Ważna zmiana regulaminu na rok 2017/2018

W dniu 28 sierpnia zmianą regulaminu przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 umożliwia się ubieganie się o stypendiom uczniom techników, zasadniczych szkół branżowych oraz techników. Treść uchwały zmieniającej poniżej.

Regulamin na rok 2017/2018

Regulamin przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 został ustalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały w dniu 26 czerwca 2017 r.

Dokument opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 poz. 2641

Plakat projektu "Prymus Pomorza i Kujaw"

Prosimy o wydruk i umieszczenie w widocznym miejscu Szkoły plakatu projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Regulamin na rok 2016/2017

Regulamin przyznawania stypendiów został ustalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

lista stypendystów na rok szkolny 2016/2017

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka