Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Scieżka nawigacyjna

Dokumenty do pobrania

Stypendyści roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo;

ZNAMY JUŻ STYPENDYSTÓW PROJEKTU "PRYMUS POMORZA I KUJAW" NA ROK 2017/2018.

Poniżej umieściliśmy listę rankingową 1500 uczniów, którzy otrzymali stypendium. Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Lista rankingowa 2017

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2017/2018

UWAGA! Przed przystąpieniem do kompletowania wniosku należy koniecznie zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/2018

Do skompletowania wniosku o stypendium na rok szkolny 2017/2018 należy przygotować łącznie 6 dokumentów:

1. Wygenerować on-line, a następnie wydrukować i podpisać, korzystając z "Panelu logowania":

a) wniosek
b) indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia

2. Przygotować kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

a) świadectwa szkolnego za rok ubiegły (2016/2017)
b) zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach lub olimpiadach zgodnych z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu (maksymalnie 3 osiągnięcia)

3. Pobrać i uzupełnić poniższe dokumenty:

Ważna zmiana regulaminu na rok 2017/2018

W dniu 28 sierpnia zmianą regulaminu przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 umożliwia się ubieganie się o stypendiom uczniom techników, zasadniczych szkół branżowych oraz techników. Treść uchwały zmieniającej poniżej.

Regulamin na rok 2017/2018

Regulamin przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 został ustalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały w dniu 26 czerwca 2017 r.

Dokument opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 poz. 2641

Plakat projektu "Prymus Pomorza i Kujaw"

Prosimy o wydruk i umieszczenie w widocznym miejscu Szkoły plakatu projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Regulamin na rok 2016/2017

Regulamin przyznawania stypendiów został ustalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

lista stypendystów na rok szkolny 2016/2017

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Departamentu

Domicela Kopaczewska
tel. 503 187 583
e-mail:
d.kopaczewska@kujawsko-pomorskie.pl

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka