Treść strony 2023

Stypendia po nowemu

We wrześniu planujemy rozpocząć nowy nabór wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2023/2024. Śledźcie naszą stronę internetową i sprawdźcie, jakie będą nowe zasady przyznawania stypendiów w tym roku.

Rok szkolny 2023/2024 będzie pierwszym, w którym zostanie ogłoszony nabór stypendialny na nowych zasadach. Wynikają one z rozpoczęcia nowego okresu programowania perspektywy finansowej 2021-2027 oraz negocjacji zasad przydzielania wsparcia stypendialnego dla uczniów  z Komisją Europejską. 

Planujemy realizację dwóch projektów stypendialnych: „Prymus Pomorza i Kujaw II” oraz „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”. W ramach pierwszego z nich wsparcie stypendialne będą mogły uzyskać osoby, które w latach poprzednich aplikowały do programu pt. „Humaniści na start”.

W tej chwili zakończyły się konsultacje społeczne regulaminów stypendialnych. Trwa rozpatrywanie uwag i sugestii ewentualnych zmian regulaminów.

W dniu 31 lipca 2023 roku uzyskaliśmy pozytywne opinie ww. regulaminów od radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia 2023 r. planowane jest zatwierdzenie regulaminów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i zawodowych.

1 września 2023 r. chcielibyśmy rozpocząć nabór stypendiów, który technicznie będzie podobny do poprzednich.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami stypendialnymi oraz do składania wniosków.

Osoby kontaktowe:

Piotr Nadolny tel. 668 506 961
Maja Kowalkowska tel. 571 293 000
Maria Bartkowska tel. 668 507 768
Jolanta Mrówczyńska tel. 883 326 609

wstecz

Kontakt

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń


Sekretariat:

tel. 666 383 607,
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:

po, śr, czw - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 14:00

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu