Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Podpisanie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po zalogowaniu się do "Panelu Logowania" Stypendyści mogą pobrać pdf umowy stypendialnej. Dostęp do wiadomości, której załącznikiem jest umowa jest możliwy na dwa sposoby:

1. Przez link, który otrzymali Państwo w wiadomości od "kurier eduinno" kierowanej na email, z którego generowano wniosek;
2. Poprzez zalogowanie się w "Panelu logowania", następnie kliknięcie wniosku o stypendium z odpowiednią sygnaturą i kliknięcie przycisku "Wiadomości".

Umowa została podpisana elektronicznie ze strony Województwa przez Marszałka Piotra Całbeckiego i Wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.

Prosimy o wydruk trzech egzemplarzy umowy, tradycyjne (ręczne) podpisanie wersji papierowe, a następnie dostarczenie dwóch podpisanych egzemplarzy:

Pocztą Polską - adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

lub osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, Toruń.

 

W przypadku problemów z prawidłowym odczytaniem dwóch stron umowy w Acrobate Reader, uprzejmie proszę o skorzystanie z aplikacji Pdf-xchange Viewer dostępnej m.in. na stronie internetowej:

https://www.dobreprogramy.pl

Uwaga! Ta aplikacja dostępna jest również w wersji portable, która nie wymaga instalacji.


 

Termin i procedura zawarcia umowy stypendialnej

Szanowni Stypendyści,

Umowa stypendialna będzie dostępna dla Państwa po zalogowaniu się w "Panelu Logowania". 3 egzemplarze umowy trzeba będzie podpisać, a 2 egzemplarze odesłać do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Jeden egzemplarz zostaje u Państwa.
O tym, że umowa jest dostępna w systemie zostaniecie Państwo poinformowani e-mailowo, a także będzie informacja na stronie internetowej projektu. Na podpisanie i odesłanie umowy będzie 7-dniowy termin.


Obowiązki stypendysty - WAŻNE!

Szanowni Stypendyści,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r., wszystkim stypendystom udostępniliśmy w tzw. "generatorze wniosków" (to jest po zalogowaniu się w "Panelu Logowania") dwa nowe formularze:

 

Lista stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019


 

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ DNIA 30 WRZEŚNIA 2018.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!


 

Szanowni Państwo,

poniżej do pobrania regulamin przyznawania stypendium na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023.


 

Informacja o naborze stypendystów na rok 2018/2019

Szanowni Państwo,
Formularz wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 jest dostępny od 1 do 30 września 2018 r.

Od tego roku wniosek jest uproszczony, a załącznikami do wniosku są: kopia świadectwa ukończenia szkoły/klasy za rok 2017/2018 oraz kopie zaświadczeń o osiągnięciach.

Aby wypełnić wniosek należy kliknąć "Panel Logowania", następnie rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat korzystając z własnego adresu e-mail musi założyć konto, a w dalszej kolejności wypełnić wniosek korzystając z elektronicznego generatora. W tak przygotowanym wniosku po wydrukowaniu do wersji papierowej należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia znakiem "X" i podpisać. Tak przygotowany wniosek proszę uzupełnić o kserokopie niezbędnych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (świadectwo szkolne 2017/2018 oraz zaświadczenia o osiągnięciach).

Szczegóły odnośnie warunków ubiegania się o stypendium, przygotowania wniosku i załączników, a także sposobu przekazania dokumentów zostały ujęte w regulaminie przyznawania stypendiów.


 

Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
- liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
- liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium - 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium
- w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wynosiła 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)
- począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2022/2023 kwota będzie uzależniona od typu szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz od zajętego miejsca w rankingu stypendystów i wyniesie od 2000 zł do 5000 zł (200 - 500 zł miesięcznie x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

AKTUALNOŚCI

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka