Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Termin rozstrzygnięcia

Szanowni Państwo,
wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 zostaną upublicznione na stronie internetowej projektu nie później niż do 20 grudnia 2019 r.


 

FAQ - najczęstsze pytania dotyczące naboru 2019/2020

Szanowni Państwo,

przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru stypendystów na rok szkolny 2019/2020 w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw".

Nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

1 września 2019 r. rozpoczął się nabór kandydatów do stypendium na rok szkolny 2019/2020 i potrwa do 30 września 2019 r. Wniosek o stypendium należy dostarczyć wraz z kopią świadectwa szkolnego oraz kopiami osiągnięć wskazanymi we wniosku.

Aby przygotować i dostarczyć wniosek Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni kandydat) winien:
1) utworzyć konto w generatorze wniosków (dostęp poprzez Panel Logowania)
2) wypełnić wniosek w formie elektronicznej
3) wydrukować wniosek i dołączyć wymagane załączniki
4) dostarczyć do Urzędu osobiście (Punkt Informacyjno Podawczy, Pl. Teatralny 2, Toruń) lub drogą pocztową.NABÓR WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020
FORMULARZ WNIOSKÓW ON-LINE DOSTĘPNY W TERMINIE 1-30 WRZEŚNIA 2019 R.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!


Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
- liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
- liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium - 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium
- w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wynosiła 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)
- począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2022/2023 kwota będzie uzależniona od typu szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz od zajętego miejsca w rankingu stypendystów i wyniesie od 2000 zł do 5000 zł (200 - 500 zł miesięcznie x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

Informacje dla Beneficjentów

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu


Informacji udzielają:

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń


Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"


Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka