Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Obowiązki stypendysty - WAŻNE!

Szanowni Stypendyści,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r., wszystkim stypendystom udostępniliśmy w tzw. "generatorze wniosków" (to jest po zalogowaniu się w "Panelu Logowania") dwa nowe formularze:

 

Lista stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019


 

Wnioski rozpatrzone!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" zostały rozpatrzone. Zamieszczamy listę stypendystów. Wszystkie osoby, które otrzymają stypendium będą dodatkowo informowane drogą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o stypendium.


 

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ DNIA 30 WRZEŚNIA 2018.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!


 

Szanowni Państwo,

poniżej do pobrania regulamin przyznawania stypendium na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023.


 

Informacja o naborze stypendystów na rok 2018/2019

Szanowni Państwo,
Formularz wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 jest dostępny od 1 do 30 września 2018 r.

Od tego roku wniosek jest uproszczony, a załącznikami do wniosku są: kopia świadectwa ukończenia szkoły/klasy za rok 2017/2018 oraz kopie zaświadczeń o osiągnięciach.

Aby wypełnić wniosek należy kliknąć "Panel Logowania", następnie rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat korzystając z własnego adresu e-mail musi założyć konto, a w dalszej kolejności wypełnić wniosek korzystając z elektronicznego generatora. W tak przygotowanym wniosku po wydrukowaniu do wersji papierowej należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia znakiem "X" i podpisać. Tak przygotowany wniosek proszę uzupełnić o kserokopie niezbędnych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (świadectwo szkolne 2017/2018 oraz zaświadczenia o osiągnięciach).

Szczegóły odnośnie warunków ubiegania się o stypendium, przygotowania wniosku i załączników, a także sposobu przekazania dokumentów zostały ujęte w regulaminie przyznawania stypendiów.


 

Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
- liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
- liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium - 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium
- w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wynosiła 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)
- począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2022/2023 kwota będzie uzależniona od typu szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz od zajętego miejsca w rankingu stypendystów i wyniesie od 2000 zł do 5000 zł (200 - 500 zł miesięcznie x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

AKTUALNOŚCI

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Departamentu

Domicela Kopaczewska
tel. 503 187 583
e-mail:
d.kopaczewska@kujawsko-pomorskie.pl

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka