Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymus Pomorza i Kujaw

Sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego

Uprzejmie informuję, że w dniu 08.04.2019 r. wszyscy stypendyści projektu "Prymus Pomorza i Kujaw", którzy w bieżącym roku szkolnym kończą szkołę, czyli są uczniami ostatnich klas, otrzymali dostęp do generatora sprawozdań z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. Edycja jest możliwa po realizacji następujących kroków:
1. Zalogowanie się Wnioskodawcy w "Panelu Logowania"
2. Wybranie w menu zakładki „Twoje formularze”,
3. Rozwinięcie dostępnych pod danym wnioskiem przycisków poprzez kliknięcie na wniosek z odpowiednią sygnaturą,

4. Kliknięcie przycisku „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”.

Pozostali stypendyści dostęp do formularza sprawozdania otrzymają w drugiej części maja 2019 r.


UWAGA! Zmiany danych stypendystów

Uprzejmie przypominam, że pisemne informacje o wszelkich zmianach danych teleadresowych (adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy) oraz o zmianie szkoły i zmianie opiekuna dydaktycznego, a także zmianie rachunku bankowego należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni do biura projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".


Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.


Wypłata I transzy stypendium

Uprzejmie informujemy, że wypłata pierwszej transzy stypendium dla stypendystów naboru na rok szkolny 2018/2019 została zrealizowana w dniach 17 i 18 grudnia 2018 r. Wszyscy stypendyści otrzymali stypendia.


Lista stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019


NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ DNIA 30 WRZEŚNIA 2018.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!Informacje o projekcie

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
- liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
- liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium - 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium
- w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wynosiła 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)
- począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2022/2023 kwota będzie uzależniona od typu szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz od zajętego miejsca w rankingu stypendystów i wyniesie od 2000 zł do 5000 zł (200 - 500 zł miesięcznie x 10 miesięcy roku szkolnego)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM, ROZPOCZNIJ KLIKAJĄC W "PANEL LOGOWANIA"

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI, DOSTĘPNYMI NA PODSTRONIE "DOKUMENTY DO POBRANIA"

AKTUALNOŚCI

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń. Pok 62 E budynku głównego
Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka